Dominique vertelt over de kaarten

Hoi, ik ben Dominique. Ik zit in leerjaar 3 van de LeerOnderneming. In de LeerOnderneming heb je 4 leerjaren: Leerjaar 1 t/m 4. We hebben allemaal een chromebook. Daarop werken we vooral met kaarten. Kaarten staan onder een bepaald domein. Zoals een kaart die heet: Tell me about your photo’s. Die kaart is voor Engels. Je hebt 10 bouwstenen: Ik ben zelfstandig (zelfstandig zijn), ik weet (weten), ik werk samen (samenwerken), ik communiceer (communiceren), ik bedenk een oplossing (oplossingen bedenken), ik ontdek (ontdekken), ik denk kritisch (kritisch denken), ik gebruik ICT (ICT gebruiken), ik denk door (doordenken) en Ik ben nieuwsgierig (nieuwsgierig zijn). Je hebt verschillende kaarten. Als we een kaart hebben afgerond moeten we een reflectie schrijven. Die reflectie gaat als volgt: Voor elke kaart hebben we 6 weken de tijd om hem te maken. Na die 6 weken hebben we een presentatiemiddag en daarop presenteren we wat we hebben gemaakt. We hebben verschillende juffen: Juf Carmen is voor het algemeen en is onze officiële juf, juf Anja is voor Engels, juf Sjanneke is voor Math en Science, meester Ronald is voor gym en juf Inge is voor Creation. We hebben ook een paar leerprogramma’s: Studyflow (Dat is om spelling te leren), Bettermarks (Dat is voor rekenen en wiskunde), en soms doen we nog Duolingo (Dat is voor Engels). 

Nikki over de afwisseling en de leuke projecten

Hoi, ik ben Nikki, ik zit op het moment dat ik dit schrijf in leerjaar 3. Het een na laatste leerjaar. Ik schrijf dit vanaf mijn Chromebook, die krijg je hier. Je doet bijna alles op je Chromebook. Zo werken we aan de kaarten, of aan Studyflow (spelling) en Bettermarks (rekenen en wiskunde). In leerjaar één en twee had je Muiswerk. Dat is nu Snappet geworden. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. 
Zoals ik al eerder zei, werken we ook aan kaarten. Kaarten staan onder een bepaald domein. Zo moesten we een fotocollage maken over de Multiculturele samenleving en een Engelse podcast voor Communication. We leren zelf plannen, ook al gaat dat soms nog niet helemaal goed.. Als je klaar bent met een kaart moet je deze in Simulise zetten, dan kijk je terug op je eigen werk en bepaal je op welk niveau je het denkt gemaakt te hebben. Ook hebben we elke 6 weken een presentatiemiddag, dan kun je je werk aan je ouders laten zien.