Aanmelden voor inschrijving

Aanmeldprocedure

De LeerOnderneming wil voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk zijn. Maar om te bepalen of De LeerOnderneming echt geschikt is voor uw zoon/dochter werken wij volgens een aanmeldprocedure.

In deze procedure staat de motivering van het kind, de ouder(s) en de huidige school centraal. De motivering bestaat uit de onderwijsbehoeften en persoonlijke motivatie van het kind en gegevens van de huidige school.

De plaatsingscommissie bepaalt of een kind wel of niet plaatsbaar is en motiveert deze keuze.

U kunt hier de aanmeldprocedure downloaden.

Aanmelding kan tot en met 17 juni 2024.

Aanmeldformulier

Motivatie van de ouder(s): 

Motivatie van het kind

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Met het inleveren van dit digitale formulier geven wij toestemming informatie op te vragen bij de huidige school van onze zoon/dochter.

8 + 0 = ?