Aanmelden voor inschrijving

Aanmeld-, intake- en plaatsingsprocedure

De LeerOnderneming moet voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk zijn. Maar om te bepalen of De LeerOnderneming echt geschikt is voor uw zoon/dochter werken wij volgens een aanmeld–,  intake- en plaatsingsprocedure. In deze procedure staat de motivering van het kind, de ouder(s) en de huidige school centraal. De motivering bestaat uit zachte gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke motivatie) en harde gegevens (leerlingvolgsysteem resultaten). De intakecommissie verzamelt deze gegevens en brengt ze in bij de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bepaalt of een kind wel of niet plaatsbaar is en motiveert deze keuze.

U kunt hier de aanmeld-, intake- en plaatsingswijzer downloaden.

Aanmelding kan tot en met 17 juni 2023.

Aanmeldformulier

Motivatie van de ouder(s): 

Motivatie van het kind

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Met het inleveren van dit digitale formulier geven wij toestemming informatie op te vragen bij de huidige school van onze zoon/dochter.

3 + 0 = ?