Downloads

Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen van 29 januari 2018.

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst voor ouders van 12 februari 2018.

Bekijk de presentatie van de schoolinformatiegids voor leerjaar 2018/2019.

Het onderwijsaanbod van De LeerOnderneming is beschreven in een visiedocument. Dit visiedocument is leidend voor alle ontwikkelingen binnen De LeerOnderneming. Het visiedocument is hiernaast te downloaden.