Zes leerdomeinen

Het onderwijsprogramma is verdeeld over zes inhoudelijke domeinen: math, science, creation, culture, communication en care&choice. Elk domein omvat een aantal vakgebieden en de daarbij behorende kerndoelen. Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern-, en leerdoelen van het leerjaar verwerkt.


MATH
Rekenen, wiskunde en economie


SCIENCE
Wetenschap & techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde


CREATION
Drama, muziek en beeldende vorming

CULTURE


CULTURE
Aardrijkskunde, geschiedenis en (kinder)literatuur


COMMUNICATION
Taal, spelling, begrijpend lezen en Engels

CARE & CHOICE
CARE & CHOICE
Lichamelijke opvoeding, burgerschapsvorming, koken en verkeer