De LeerOnderneming Heeft Het!

Op 23 april 2017 kreeg het vernieuwende onderwijsconcept van De LeerOnderneming aandacht in het programma ‘Nederland Heeft Het’.

De filmploeg en presentator waren te gast in de Ridderkerk om meer te weten te komen over De LeerOnderneming. Dat leverde een leuk item op waarin Directeur Voortgezet Onderwijs Klaas van der Hoek, toelichtte hoe anders de benadering van De LeerOnderneming is. Onderwijs waar leren door doen centraal staat.

In het rijke onderwijsaanbod gaat het onder andere om samenwerken en kritisch denken zo benadrukt hij. In plaats van in normale vakken, wordt er in domeinen gewerkt. Zo beslaat het domein ‘Culture’ niet alleen geschiedenis, maar wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de huidige cultuur. Dat overstijgt de traditionele indeling. Leerdoelen worden gezien als uitdagingen en vaardigheden worden verkregen door met zogenaamde bouwstenen te werken.

Directeur Primair Onderwijs Debby Wernke, vertelt hoe een dag er in de praktijk uitziet op De LeerOnderneming. Ze legt uit hoe de kinderen om te beginnen de ruimte krijgen om iets van hun ervaringen te delen. Verder vertelt Debby dat geen dag hetzelfde is en dat de diversiteit van de invulling bijdraagt aan de ontwikkeling van de individuele kinderen. Op de vraag hoe het met pauzes zit, legt Debby uit hoe hier op creatieve wijze mee omgegaan wordt…