Magazine Naar School september 2016

Artikel in Naar School

In de september editite van het onderwijsmagazine “NAAR SCHOOL!”, een uitgave van Vos abb, staat vanaf pagina 10 een uitgebreid artikel over De LeerOnderneming. Leuk dat er aandacht is voor ons unieke leerconcept.

http://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2016/09/Naar-School-5-2016.pdf

Magazine Naar School september 2016

Magazine Naar School september 2016